Słodycze reklamowe w kampaniach społecznych

Słodycze reklamowe

Słodycze reklamowe

Kampanie społeczne mogą być organizowane przez instytucje publiczne (najczęściej) lub przez różnego rodzaju organizacje charytatywne czy fundacje. Kampanie takie mają na celu przedstawienie danego problemu, ważnego z punktu widzenia dobra społeczeństwa. Służą też promowaniu wśród społeczeństwa konkretnych postaw lub podejmowania albo zaniechania konkretnej działalności. Aby kampanie takie były skuteczne, tzn. trafiały do maksymalnej liczby osób, stosuje się często w ich ramach działania podobne do tych, stosowanych w ramach standardowych kampanii reklamowych. Jako przykład podać można dystrybucję gadżetów reklamowych.

Dobrym przykładem będą słodycze reklamowe. Są to gadżety powszechnie lubiane, stąd ich popularność w kampaniach społecznych. Jak można je w takich kampaniach dystrybuować? Jest na to kilka sposobów. Pierwszym jest rozdawanie przechodniom na ulicach, przy zorganizowanych specjalnie stoiskach, gdzie ludzie mają możliwość zapoznania się z danym problemem, którego kampania społeczna dotyczy oraz ewentualnie złożenie podpisu popierającego konkretną ideę. Drugą metodą dystrybucji jest rozdawanie na imprezach plenerowych, jak happeningi, organizowanych w ramach kampanii społecznej i poruszającej dany temat. Happeningi zwykle zawierają wiele elementów efektownych czy atrakcyjnych, dlatego słodycze reklamowe rozdawane w ich trakcie nikogo nie dziwią. Mogą zaś być przyczyną, dla której ktoś zdecyduje się wziąć w happeningu udział i zostanie przekonany do danej idei.

Słodycze reklamowe, jeśli mają odpowiednio wspierać kampanie społeczne, muszą nosić odpowiednie nadruki. Nadruki te powinny nawiązywać do tematyki, w której odbywa się dana kampania. Może to być hasło reklamowe, slogan, ewentualnie także motyw graficzny, jak zdjęcie, rysunek, itp. Wszystkie te treści nadruku są dobre, w zależności od konkretnej sytuacji. Czasami treścią nadruku może być też logo lub nazwa fundacji czy organizacji, która ową kampanię organizuje. Wsparcie takie jest naprawdę istotne, ponieważ dużo więcej ludzi tematyką kampanii się zainteresuje, a więc kampania osiągnie swój cel.