Niezbędna kasa fiskalna dla prawnika

Kasa fiskalna dla prawnika

Kasa fiskalna dla prawnika

Z dniem 31 grudnia 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenia Ministra Finansów 31 grudnia 2014 roku z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382). To właśnie w tym dniu przestają obowiązywać zasady dotyczące zwolnień niektórych podatników w zakresie posiadania kasy fiskalnej i rejestrowania za jej pomocą obrotów i rozliczania należnego opodatkowania. Wśród grup zawodowych, które straciły prawo do rozliczania się bez urządzeń fiskalnych znaleźli się między innymi również prawnicy.

Prawnicy z kasami fiskalnymi

Od 1 stycznia 2015 roku prawie każdy prawnik posiadający zarejestrowaną kancelarię prawniczą, będzie zmuszony do wyposażenia jej w niezbędne urządzenia rejestrujące. Mowa oczywiście o kasach lub drukarkach fiskalnych.

Niezbędna Kasa Fiskalna Dla Prawnika będzie koniecznym wyposażeniem niżej wymienionych kancelarii:

  • Kancelaria radcy prawnego,
  • Kancelaria adwokacka,
  • Kancelaria lub biuro doradztwa podatkowego.

Wyjątkiem w tym zakresie są wyłącznie kancelarie notarialne, które objęte są obowiązkiem prowadzenia repertorium A i P.

Sprzedaż urządzeń rejestrujących

Kasa fiskalna dla prawnika to oczywiście oddzielny rozdział biznesu, który stwarza możliwości zwiększenia sprzedaży przez wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się handlem urządzeń rejestrujących dla podatników. Wraz z nowym rokiem wzrośnie bowiem zapotrzebowanie na te urządzenia, a tym samym wzrośnie również obrót wspomnianych firm.

Ponadto niezbędna kasa fiskalna dla prawnika to tylko część rosnącego popytu na te urządzenia. Cytowane na wstępie rozporządzenie zmieniające dotychczas obowiązujące unormowania w zakresie zwolnień z obowiązku rejestrowania obrotu wprowadza bowiem również dodatkowy katalog podmiotów gospodarczych, którzy wraz z prawnikami będą zmuszeni zakupić i zarejestrować kasę lub drukarkę fiskalną. Należą do nich lekarze, dentyści, mechanicy samochodowi, wulkanizatorzy, diagności a nawet fryzjerzy i kosmetyczki.